Over Bantopa "ontmoeten"

Beste lezer,

Welkom op de website van Bantopa.

Bantopa ondersteunt organisaties die willen samenwerken om hun innovatief vermogen,efficiëntie en slagkracht te verhogen.

Bantopa biedt hun kennis en expertise over de effectieve opzet en operatie van strategische allianties, en staat desgewenst bij in de dagelijkse praktijk en bij de evaluatie. Bantopa is in haar denken en doen volledig gericht de samenwerking als krachtig middel te zetten voor de versterking van de betrokken organisaties, nu en in de toekomst.

Samenwerken kan vele vormen aannemen, een veel voorkomende samenwerkingsvorm is een alliantie. Kenmerkend voor allianties is dat partners juridisch zelfstandige eenheden blijven. Het feit dat de partners in een alliantie zelfstandig blijven, maakt het mogelijk een alliantie op veel verschillende manieren vorm te geven.

Allianties bieden de mogelijkheid om exact te regelen waarop de samenwerking betrekking heeft, voor hoe lang de samenwerking gaat duren, welke inbreng de partijen hebben, hoe de resultaten worden verdeeld, hoe men zal omgaan met de veranderde omstandigheden etc. Het kunnen managen van allianties is net als elke andere competentie een vaardigheid die kan worden opgebouwd en die een belangrijke bron van concurrentievoordeel kan worden. 

Bantopa maakt werk van allianties en heeft inmiddels ruime ervaring met de onafhankelijke regie op dergelijke samenwerkingsverbanden. Wij ondersteunen organisaties onder meer met:

- alliantieverkenning, -vorming en -inrichting;
- onafhankelijk alliantiemanagement;
- concrete deliverables: haalbaarheidsstudies,
- businessplannen en communicatieplannen;
- ondersteuning bij lastige fasen, conflicten en stilstand;
- masterclass alliantiemanagement;
- coaching en training van alliantiemanagers;
- advies en management van alliantieportfolio.

Bantopa is een netwerk organisatie. De kracht van het netwerk schuilt in de collectieve kennis en expertise op het gebied van allianties en netwerken. 

Wij hopen u binnenkort te mogen ont-moeten.

Met vriendelijke groeten,

Joanne Bredero

          

 

Voor een vrijblijvende ontmoeting neem gerust contact met ons op. Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer +31 (0)6 - 52 06 51 73 of stuur een bericht naar joanne@bantopa.net

     


Bantopa hanteert voor al haar werk een Creative Commons licentie.   Creative Commons Licentie