SW3.0 - Join the Conversation!

Kulturhus Beesd - een heldere blik op samenwerken!

Vrijdag, 27 januari 2012

Beste Lezer,
 
Er breken uitdagende tijden aan voor gemeentes en haar inwoners. Tijden waarin de overheid/gemeente zich steeds meer terugtrekt met als gevolg bezuinigingen, de kanteling van de WMO, verschraling voorzieningenniveaus, leefbaarheid en sociale cohesie van dorpen staan onder druk etc. Deze tijden bieden echter ook volop kansen!

De begrippen burgerkracht, eigenkracht en zelforganiserende welzijn doen (opnieuw) hun intrede en bieden volop mogelijkheden om op een ondernemende en creatieve manier invulling te geven aan het welzijn van de gemeente en haar inwoners. Inwoners, ondernemers, verenigingen etc. hebben nu volop de gelegenheid om de krachten te bundelen en SAMEN een gevarieerd aanbod van activiteiten, initiatieven en diensten te ontwikkelen en te realiseren voor alle inwoners.

Belangrijk voor de gemeente en haar inwoners hierbij is dat zij niet blijft steken in het oude denken en handelen (gesloten, regels, controle, welzijn is van de gemeente, etc.) maar juist openstaan staan voor het nieuw denken en handelen (open, vertrouwen, welzijn is van de inwoners etc).

Het Kulturhus is een term uit Scandinavië voor het ‘idee’ dat verschillende organisaties, verenigingen en bewoners in een dorp samenwerken. Dat kan in één gebouw zijn, maar ook in meerdere, zoals in Beesd. Tot het Kulturhus Beesd behoren het Multifunctionele Accommodatie de bibliotheek, de twee scholen en zelfs het buitenterrein waarom die gebouwen heen staan.

Het Kulturhus Beesd heeft de potentie om nu en in de toekomst een verbindende rol te spelen voor de inwoners van Beesd e.o. In haar ondersteunende en faciliterende rol kan het Kulturhus onderdak bieden aan verschillende activiteiten, initiatieven en diensten rondom de functies welzijn, sport, cultuur en educatie. Samen met inwoners, ondernemers, verenigingen, scholen, de bibliotheek, zakelijke/maatschappelijke organisaties etc. (deelnemers) kan zij hieraan inhoud geven. Deze krachtenbundeling moet een van de onderscheidende elementen van het Kulturhus worden.

Het Kulturhus Beesd heeft de volgende doelstellingen en functies:

  1. Het Kulturhus is van én voor de inwoners van Beesd e.o.
  2. Het Kulturhus ondersteunt en faciliteert activiteiten, initiatieven en diensten rondom de functies welzijn, sport, cultuur en educatie.
  3. Deelnemers in het Kulturhus zullen ieder vanuit hun eigen kracht (lees: kennis en expertise) inhoudelijk invulling gaan geven aan de eerdergenoemde vier functies.

In het ontwikkelen en realiseren van haar functies en doelstellingen zal het Kulturhus Beesd nauw gaan samenwerken met verschillende deelnemers. Zij zorgen voor de inhoudelijke invulling, ieder vanuit hun eigen kracht, kennis en expertise. Het Kulturhus Beesd faciliteert en ondersteunt hierin. Doelstelling moet zijn dat er activiteiten, diensten en initiatieven ontwikkeld en gerealiseerd worden die aansluiten op de doelstellingen van de inwoners van Beesd e.o., de doelstellingen van de deelnemers en de doelstellingen van het Kulturhus.

Het Kulturhus Beesd is te volgen via twitter @kulturhusbeesd en Facebook www.facebook.com/kulturhusbeesd.

De blauwdruk ligt er, nu de concrete invulling! Graag nodig ik je uit om al samenwerkend en samenspelend het Kulturhus Beesd vorm en inhoud te geven. Ik hoop je binnenkort te mogen ontmoeten.
 
Met vriendelijke groeten,

Joanne Bredero
 


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/bantop01/domains/bantopa.net/public_html/cms_templates/bantopa/nieuws.php on line 108

Wat deskundigen zeggen.........................

Maandag, 1 augustus 2011

De twee vaakst genoemde redenen voor succes in een alliantie zijn:

  1. Selectie van de juiste partner
  2. Commitment van het hogere management

De vaakst genoemde reden voor mislukking is: overdreven optimistische verwachtingen (d.w.z.: slechte planning, analyse en coördinatie)

Joanne Bredero


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/bantop01/domains/bantopa.net/public_html/cms_templates/bantopa/nieuws.php on line 108

Strategische Comptabiliteit Versus Operationele Comptabiliteit

Vrijdag, 22 juli 2011

Een goede strategische compatibiliteit impliceert nog niet een goede operationele compatibiliteit. Hoewel de strategieën van de twee partijen gelijksoortig moeten zijn, moeten de operationele sterke punten en de zwakheden ongelijk zijn.

Waarom?

  1. Het wederzijdse, kwantificeerbare voordeel moet daadwerkelijk bestaan: potentieel goede partners/doelstellingen zullen sterke punten hebben die een zwakheid in de andere partner opvullen (b.v. aangrenzende geografische markten, product die hiaten in een portefeuille opvullen, nieuwe technologieën om reeds verder ontwikkelde technologieën aan te vullen).
  2. Bedrijven met identieke sterke punten zullen het over de relatieve waarde van hun bijdragen moeilijk eens worden.
  3. Bedrijven met identieke zwakheden zullen een gebrek aan essentiële hulpbronnen en middelen hebben.

Joanne Bredero


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/bantop01/domains/bantopa.net/public_html/cms_templates/bantopa/nieuws.php on line 108

Oudere berichten

· Een gemeenschappelijke en heldere blik op samenwerken
· Processen voor Alliantiemanagement
· SW3.0 volgens Loesje
· Zelf georganiseerde Welzijn in Beesd?
· Samenwerken3.0 (SW3.0) het durven laten ontstaan
· Samenwerken, het verhaal!
· Samenwerken = Luisteren
· Samenwerken in de zorg van sense of urgency naar sense of opportunity!
· De eerste 120 dagen van een samenwerking
· Elementen van een alliantiecontract
· Co-creatie: nemen is geven
· Collabronauten
· Join the conversation!
· Fijne Feestdagen!
· Het Oogziekenhuis - anders samenwerken in een netwerk!
· De zin en onzin van vertrouwen in strategische samenwerkingsverbanden
· Alliantievaardigheden
· Het Nieuwe (Samen)Werken - is de mens de beperkende factor?
· SW3.0 volgens Loesje
· SamenWerken binnen projecten is eigenlijk kinderlijk eenvoudig!
· Zeven Eigenschappen voor een Succesvolle Samenwerking
· Sterker door Krachtenbundeling!
· Kenmerken van een goed gestructureerde alliantie
· Thinking out of the box!
· De uitdaging die samenwerken heet
· Co-Creatie - Waarde creëren door samenwerking met klanten!
· Join the conversation!

Bantopa hanteert voor al haar werk een Creative Commons licentie.   Creative Commons Licentie