SamenWerken3.0 - SW3.0

Januari 2011

Beste Lezer,

Het afgelopen jaar heb ik met veel interesse diverse ontwikkelingen en woordenwisselingen gevolgd via o.a. twitter, linkedin en diverse blogs. Ik heb opmerkelijke mensen mogen ontmoeten die allemaal een eigen verfrissende visie hebben op de verschillende terreinen waar zij werkzaam in zijn. Het is boeiend om te lezen en te ervaren hoe mensen op hun eigen manier bezig zijn veranderingen en vernieuwingen te realiseren. Een terugkomend thema in de verschillende gedachtewisselingen is dat daadwerkelijke verandering én vernieuwing alleen te realiseren zijn door te samenwerken!

Via o.a. diverse linkedin groepen worden er initiatieven bekend gemaakt of geïnitieerd waar samenwerken dé belangrijkste succes factor is. Maar wat ik vaak mis zijn de discussies over hoe er concreet invulling gegeven wordt aan die initiatieven c.q. samenwerking. Ik realiseer mij dat de invulling vaak achter de schermen plaatsvindt. Maar toch zou ik graag van de initiatiefnemers willen weten hoe zij uiteindelijk het e.e.a. vorm én structuur hebben gegeven. Wat is er goed gegaan? Wat is er mis gegaan? Zijn er al concrete resultaten behaald? Wat zijn de belangrijkste succesfactoren? etc. etc.

Tijdens mijn ontmoetingen met verschillende mensen hebben wij het vaak over samenwerken. De vraag die steeds gesteld wordt is: hoe geef je op de juiste manier invulling aan de samenwerking. Het advies wat ik vaak geef is : maak het niet te ingewikkeld en wees realistisch in je ambities en formuleer heldere doelstellingen. Afhankelijk van de doelstelling ga je aan de samenwerking vorm en structuur geven, die bij de doelstellingen passen. Wil je gaan samenwerken om een nieuw product of dienst te ontwikkelen dan zal de samenwerking een wat formelere structuur moeten krijgen. Wanneer je je krachten wil bundelen om kennis te ontwikkelen en te delen over een bepaald onderwerp (bijvoorbeeld Het Nieuwe Werken, Jeugdzorg 2.0 etc.) dan krijgt de samenwerking een wat informelere structuur. Heldere doelstellingen maken het eenvoudiger om de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van de partijen in de samenwerking vast te leggen. En last but not least neem de tijd!

Naar aanleiding van bovenstaande observaties en vragen ben ik met het initiatief Samenwerken 3.0 - SW3.0 - begonnen. Waarom 3.0? Omdat ik denk dat, om tot een succesvolle samenwerking te komen, de volgende drie stappen, in willekeurige volgorde, apart en gezamenlijk door de samenwerkende partijen uitgewerkt moeten worden:

De stappen kunnen ook helpen bij de voortgang en evaluatie van de samenwerking. Vragen die gesteld kunnen worden: kloppen de visie en strategie en de daaraan gerelateerde doelstellingen nog steeds? Liggen we nog op koers in het realiseren van de doelstellingen? Heeft de samenwerking nog steeds de juiste vorm en structuur? Zijn de juiste kennis, middelen en competenties nog aanwezig?

SW3.0 heeft de ambitie een inspirerende ontmoetingsplek te worden waar mensen kennis en ervaringen delen over succesvol samenwerken. De kennis en ervaringen zullen de lezers en deelnemers helpen bij het op een pragmatische wijze invulling geven aan samenwerken. 

Heb je tips, een leuke case of een inspirerende visie die je graag wil delen en plaatsen op het blog SW3.0, óf wil je meedoen in het concreet vorm en structuur geven aan het initiatief SW3.0 dan hoor ik dat graag. Stuur mij een mail (joanne@bantopa.net) of bel me (06 52 06 51 73).

Joanne Bredero

SW3.0 is een initiatief van Bantopa

 

 


Bantopa hanteert voor al haar werk een Creative Commons licentie.   Creative Commons Licentie